Højskolesangbogens bagmænd

Om de udvalgsmedlemmer der har stået for redaktionen af Højskolesangbogens forskellige udgaver

Højskolesangbogen er gennem størstedelen af udgaverne blevet redigeret af et sangbogsudvalg, som har udvalgt dens indhold af sange. I dette foredrag går vi bagom sangbogen og ser nærmere på de højskolefolk, komponister m.fl., som har formet sangbøgerne. Vi kommer til at diskutere personlige dagsordener, interne konflikter, interessekonflikter og nogle af udfordringerne ved at redigere en højskolesangbog.
Det bliver en tur gennem højskolehistorien, og undervejs vil vi synge nogle af de mere eller mindre ukendte og glemte sange, som udvalgsmedlemmerne selv har skrevet, og som har været trykt i de forskellige udgaver af Højskolesangbogen.