Vælg en side

Line Rishøj

Foredragsholder

FOREDRAGSLISTE

Ind i Højskolesangbogen

Tag med på en hæsblæsende rejse gennem Højskolesangbogens 19 udgaver, som byder på både små og store redaktionelle forandringer, boykotter, skænderier og krig. Vi går bag kulisserne på en sangbog, som har en betydelig plads i den danske kulturarv, og vedbliver med at være en kilde til glæde, men samtidig også til stor debat hos danskerne på godt og ondt. 
I foredraget kommer vi også omkring, hvordan fællessangen har udviklet sig i takt med Højskolesangbogens udgaver, hvilke andre højskolesangbøger der har været på markedet udover den »autoriserede« fra højskoleforeningen, og hvordan sangbogen har afspejlet sine brugere gennem tiden.

Danmark synger

Den danske fællessang trives i bedste velgående. I dette foredrag går vi tæt på det (vid)underlige fællessangsfænomen i Danmark og prøver at indkredse, hvad det egentlig er, den særlige danske fællessang kan, og hvorfor vi holder den i hævd.
Vi skal se nærmere på, hvordan vores fællessangstradition er opstået, hvilke historiske begivenheder og musikalske strømninger der har påvirket den, og hvordan den har udviklet sig op til i dag. 
Vi kommer også omkring flere af de mange former for fællessang, der eksisterer i dag, heriblandt lejlighedssang, protestsang, alsang, integrationssang og højskolesang – og så kan vi naturligvis ikke undgå selv at synge en masse undervejs.  

Kvindesang og kvindesag

Kvindebevægelsens fællessange er desværre gået i glemmebogen. I dette foredrag graver vi sangene frem igen, og ser nærmere på hvilke temaer der er på spil i sangene, og hvordan særligt rødstrømperne arbejdede for at få skabt en kvindelig sangtradition ved siden af en mandsdomineret dansk sangtradition. Vi skal også se nærmere på kvindefællessangenes forhold til forudgående (mandlige) sange, og deres sofistikerede niveau af genrebevidsthed samt hvorfor sangene mon aldrig slog igennem i de større folkesangbøger.
Vi skal synge en masse af kvindefællessangene undervejs, lige fra de første sange om kvinders valgret til rødstrømpebevægelsens sange om ligestilling og social indignation. Kvindebevægelsens fællessange rummer sange der er sofistikerede, lidt ubehjælpsomme, indignerede, håbløse, selvsikre, sårbare, vrede, mobiliserende, fællesskabsdannende eller hysterisk morsomme, og mange af sangene har stadig relevans for os, kvinder som mænd som alle dem imellem, den dag i dag.

Fornyelsen af den folkelige sang

Om fornyelsen af fællessangsmelodierne fra omkring 1920’erne og frem, som Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring og Thorvald Aagaard førte igennem. Vi ser nærmere på “de fire store” komponisters fornyelsesprojekt og deres indflydelse på samtidige komponister og deres eftermæle.
Herudover kommer vi også omkring fornyelsen i 1980’erne og 90’erne som især havde Hans Holm, Erik Sommer og Erling Lindgren som frontfigurer. Og sidst kigger vi på hvad der kendetegner de melodier som bliver komponeret til fællessange i dag. 

Rosen i Højskolesangbogen

Kom med på opdagelse i det mangfoldige symbol, ROSEN. Med en anderledes tilgang vil vi udforske sange fra Højskolesangbogen ved at se nærmere på forskellige facetter og betydningslag af rosen som symbol i dansk og vestlig kultur. Vi kommer vidt omkring i forskellige mytologier og kulturer og ser på rosen fra forskellige vinkler i forskellige genrer som folkeviser, politiske sange, salmer og kærlighedssange.
Vi vil diskutere rosens evne som symbol til at danne fællesskaber på samme måde, som Højskolesangbogen formår, og så skal vi selvfølgelig synge en masse sange undervejs.

Højskolesangbogens bagmænd

Højskolesangbogen er gennem størstedelen af udgaverne blevet redigeret af et sangbogsudvalg, som har udvalgt dens indhold af sange. I dette foredrag går vi bagom sangbogen og ser nærmere på de højskolefolk, komponister m.fl., som har formet sangbøgerne. Vi kommer til at diskutere personlige dagsordener, interne konflikter, interessekonflikter og nogle af udfordringerne ved at redigere en højskolesangbog.
Det bliver en tur gennem højskolehistorien, og undervejs vil vi synge nogle af de mere eller mindre ukendte og glemte sange, som udvalgsmedlemmerne selv har skrevet, og som har været trykt i de forskellige udgaver af Højskolesangbogen.